Løvskar sjøtrening

DYKK HELT FRI

DEDIKERT TRENING


Innsats over tid for å mestre fridykking. Spesifikke treningsprogrammer for å gjøre kroppen i stand til å tåle høyt trykk uten tilførsel av oksygen.

MENTALT FOKUS


Tålmodighet og respekt. Indre trening for å finne ro og komfort i dykkene. 

PERSONLIG OPPFØLGING


Tett oppfølging å finne den optimale treningsformen og bli en bedre fridykker. 

DYP FRIDYKKER 2020


Intensiv høst med spesifikk trening for dyp fridykking.

4 måneder

4 deltakere

60 timer utdannelse

CMAS Apnea level 1 og 2 sertifisering

7500,-

Ormøya, Oslo NORWAY

Foto: Aleksander Nordahl @freedivingnorway

helge@nahi.no